Hayat kısa, yeni adımlar sizi bekliyor

Kuantum Fiziği Nedir ? Kuantom Teorisi
Kuantum Fiziği Nedir ? Kuantom Teorisi
Konuyu puan verin

Kuantum Teorisi Nedir?

Kuantum teorisi özellikle son günlerde sıkça tartışılan bir konu olup birçok yorumu da beraberinde getiren bir teori bütünüdür.

Kuantum fiziği sözlük tanımı nedir?

Kuantum fiziği genel olarak tanımlandığında atom ve bununla birlikte atom altı parçacıkları açıklayan, bu parçacıkların birbiri ile ilişkisini inceleyen bir bilim dalı olarak karşımıza çıkar.

Kuantum fiziği neye tepki olarak hangi sebeple doğmuştur?

Tıpta, fizikte ve felsefe de genellikle tepki üzerine doğan bilimler oldukça yaygındır. Bu noktada kuantum fiziği de klasik fizik olarak adlandırılan newtoncu fiziğin yetersiz kaldığı düşüncesi ile doğmuştur. Ortalama olarak 1900 lü yıllara gelindiğinde çoğu insan artık fiziğin klasik fizik ile tamamen açıklandığı düşüncesinde idi. Ancak ortalama olarak 5-10 yılın sonunda görelilik teorileri gündeme geldi bunun ardından 1920’li yıllarda Kuantum fiziği newtoncu fiziği zedeleyerek hayatımıza girdi.

Klasik fiziğe bakarak tam tersi bir düşünce merkezi oluşturan kuantum teorisi klasik fiziğe bir tepki niteliğinde doğdu. Klasik fiziğe baktığımızda her şeyin belirli olduğunu zamanın hatta konumun bile belirli olduğunu görmekteyiz. Kuantum teorisinde ise bu durum tamamı ile geçersiz ve kabul edilmez.

Görelilik teorisi kapsamında zaman, konum, uzun momentum gibi tüm durumlar göreceli olarak kabul görür ve her şeyin belirli olmadığı durumu ile klasik fiziğe tepki gösterilir. Kuantum teorisinde tüm bu kavramlar kesin olarak ölçülemez.

Bununla birlikte günlük hayatta karşımıza çıkan bilindik paralel evren, dalga parçacık ikiliği ve bununla birlikte sıfır noktası enerjisi gibi konulara kuantum teorisine ters düşmekte ve yanlış sonuçlar doğmaktadır.

Kuantum fiziğinde bir deneyi aynı şartlar ve aynı ortamda yapsanız dahi farklı sonuçlar doğurabileceği konusu oldukça gündemdedir ve kuantumcular bunu savunur. Kuantum fiziği genel olarak rastlantıları gündeme almaktadır.

Bu noktada kuantumcuların öncülerinden olan ve bu düşüncenin doğmasında etkili olduğu bilinen Albert Einstein rastlantı konusunda eleştirilerde bulunmuştur. Bu düşünceye de Tanrı zar atmaz diyerek tepkisini dile getirmiş ve eleştirisini sunmuştur. Her ne kadar klasik fizik olarak adlandırılan newtoncu tarafında yer almasa da rastlantı konusu Einstein’i rahatsız etmiştir.

 

 


Bu Adıma Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir